GGZ Sensa

GGZ Sensa is een generalistische interculturele instelling gericht op psychische hulpverlening aan kind en gezin, volwassenen en ouderen. Hierbij houden wij rekening met de culturele achtergrond en de normen en waarden van onze cliënten. Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van psychologische aandoeningen om de cliënten zo goed mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.

Behandelvormen

Wij werken met verschillende behandelvormen waarvan de wetenschappelijke effectiviteit is bewezen. Onze behandelaren bieden de volgende (blended) behandelvormen:

 • Cognitieve gedragstherapie;
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR);
 • Oplossingsgerichte therapie;
 • Interpersoonlijke therapie;
 • Schematherapie;
 • Mentalization based treatment (MBT);
 • Acceptance and commitment therapy (ACT).

Wie behandelen we niet: Wij behandelen kinderen van 0 tot 4 jaar niet. Ook behandelen wij personen met een wlz budget, crisisgevoelige cliënten en patiënten met een verstandelijke beperking tot en met iq van 80 niet.

Ehealth

Zelf met je klachten aan de slag vanuit huis? Dat kan met Ehealth van Sensa Zorg. Op je eigen computer, op het moment dat het jou uit komt werk je aan oefeningen om je klachten te verminderen.

Onze online programma's kun je thuis volgen. Je krijgt dan inloggegevens van je behandelaar en werkt in een volledig beveiligde omgeving. Ehealth wordt altijd aangeboden in combinatie met afspraken met je behandelaar. Dus ook als je gebruik maakt van Ehealth, blijf je je behandelaar gewoon zien. Hoe dit ingezet wordt overleg je altijd samen met je behandelaar.

We hebben online programma's voor de behandeling van depressie, sociale fobie, dwangstoornissen, paniek en angst.

Intakeprocedure

 • Intakefase

  Normaliter nemen we 45 minuten de tijd voor de intake. Zo nodig kiezen we ervoor om een verlengde intake van nog een 45 minuten in te plannen. Tijdens de intake nemen we een vragenlijst af, die als beginmeting dient en vergelijking materiaal is, tijdens het evaluatiemoment. Ook benaderen, we op basis van client toestemming, leerkrachten en partners als informanten. Op deze manier vormen we een volledig beeld van de problematiek.

 • Adviesfase

  Nadat de hulpvraag, onderhoudende factoren, klachten tijdens de intakefase zijn verhelderd, wordt er een gesprek van half uur gepland met de regiebehandelaar (gz psycholoog), patiënt en de medebehandelaar. Ook wordt tijdens dit gesprek besproken op welke manier ‘naasten van de cliënt’ worden betrokken. Tijdens het gesprek wordt het advies aan de patiënt voorgelegd in overeenstemming met de patiënt wordt het plan gevormd en de gekozen behandelvorm, betrokken disciplines, de doelen, de tijdsduur en evaluatie momenten vast gelegd.

 • Uitvoerfase

  Tijdens deze fase voeren we het eerder beschreven behandelplan uit, conform multidisciplinaire richtlijnen.

 • Evaluatie fase

  Tijdens deze fase evalueren we de zesde sessie het plan en de vooruitgang middels gepaste vragenlijsten. ook vergelijken we de vragenlijst die in het begin is afgenomen, met de nieuwe afname om na te gaan of er vooruitgang is. Op deze manier kunnen we naast de beleving van de client op een objectieve wijze de vooruitgang vastleggen. Mocht er geen sprake zijn van vooruitgang plannen we een gesprek met de regiebehandelaar, medebehandelaar en patiënt om na te gaan welke factoren de vooruitgang belemmeren. Op basis van de factoren die de vooruitgang belemmeren kiezen we eventueel voor om het behandelplan aan te passen of door te verwijzen naar sggz.

 • Monitorende fase

  Gedurende deze fase bespreken we de behaalde doelen en zetten we de terugval preventie in. Het contact brengen we terug naar 1 keer in de twee weken, om te monitoren of de patiënt de terugvalpreventie zelfstandig kan inzetten, zo niet ondersteunen we hierin voordat we het traject afsluiten.

 • Eindfase

  Tot slot sturen we in overeenstemming met de client een brief naar de verwijzer, met de melding, dat het traject positief of negatief is afgesloten en welke diagnose en behandeling is toegepast. Vervolgens sluiten we het dossier af. Mocht het traject negatief afgesloten zijn, regelen we in samenwerking met de gemandateerde verwijzer een doorverwijzing en een geschikte plaatsing.

Behandelteam

Het behandelteam bestaat uit Orthopedagogen, psychologen en GZ-psychologen. Deze helpen kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. Binnen het jeugdteam wordt er naast de individuele behandeling aan het kind of de jongere, ook opvoedondersteuning gegeven aan ouders en verzorgers.

Onze samenwerkingspartners zijn huisartsen, jeugdbescherming, oranje huis en veilig thuis.

Wij geven om onze cliënten!

Als gemiddelde rapportcijfer heeft onze geestelijke gezondheidszorg in 2020 een 7,8 van haar cliënten gekregen.

De GGZ afdeling heeft voor de CQI schalen de volgende score gekregen (op eens schaal van maximaal 5.0).

 • Samen beslissen 4.8
 • Uitvoeren van behandeling 4.0
 • Bejegening 4.9
 • Bereikbaarheid behandelaar 3.8
 • Mogelijkheid betrekken familie of naasten 4.0